Kullanıcı Sözleşmesi

Bu döküman Hayvansever.org üyelerinin uyması gereken kurallar ve üye oldukların andan itibaren üstlendikleri sorumluluklar hakkında sözleşmedir.

Hayvansever.org, gelir modeli çerçevesinde kullanıcılara hiçbir gelir sunmaz, bu gelir modeli Hayvansever.org genel projeler için yaptığı bir modeldir, asla ve asla kişilerin taleplerini karşılamakla yükümlü değildir.

Hayvansever.org, üyelik formunu eksiksiz ve geçerli olarak dolduran herkese üyelik hakkı sağlar. Hayvansever.org istediği takdirde davetiye numarası olmayanların üye olmalarını engelleyebilir.

Üye bu sözleşmeyi kabul etmekle baraber " Hayvansever.org Topluluk Kuralları"nı da kabul etmiş sayılır. Topluluk kurallarına aykırı davranışlar sözleşmeye aykırılıkla aynı sonuçları doğurur.

Üye kendisine ait olmayan 'gerçek isim ve soyadları'nı üye ismi olarak kullanamaz. Geçerli ve aktif olan bir mail adresi bildirilmesi zorunludur. Üye, kayıt esnasında verdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve bu bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sonucu peşinen kabul eder, kendi belirlediği mail adresi ve şifrenin kullanımından doğacak her türlü sorumluluğu kendi taşır.

Üye kayıt esnasında verdiği kendisine ait ad, soyad, yaş, şehir vs. bilgilerin doğru olmaması durumunda üyeliğinin koşulsuz ve uyarı yapılmadan Hayvansever.org tarafından tek taraflı olarak sonlandırılacağını kabul eder.

Üye sitenin kullanımı esnasında gerçeğe aykırı olarak kendisine ait olmayan pet, fotoğraf, video vs. dökümanı üyelik sayfasına veya sitenin genel kullanım alanlarına eklemesi durumunda üyeliğinin koşulsuz ve uyarı yapılmadan Hayvansever.org tarafından tek taraflı olarak sonlandırılacağını kabul eder.

Hayvansever.org üyelerinin kimlik bilgileri, Hayvansever.org Kullanım Koşulları ve Gizlilik Hakları çerçevesinde gizli tutulur. Ancak aşağıdaki koşulların münferiden veya toplu olarak gerçekleşmesi halinde Hayvansever.org, üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

- Resmi makamlardan üyeye yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde. - Üyenin Hayvansever.org sisteminin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde. - Bu sözleşme ve eklerine aykırı koşullardan dolayı üyeliği iptal edilmiş bir üyenin, yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması halinde.

Bir üyenin Hayvansever.org'ne üye olmak için verdiği her bilgi Hayvansever.org tarafından saklanır. Bu bilgi kesinlikle, üyenin kişisel haklarına zarar gelmemesi için saklı tutulur ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Ancak üye, sadece kendisinin ulaşabileceği güncelleme alanlarında ve diğer site üyeleriyle iletişimin sağlanabilmesi için gerekli alanlarda bilgilerinin paylaşılacağını kabul etmiş sayılır.

Hayvansever.org, içerisinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı mahfuzdur. Aksi takdirde doğabilecek kanuni itilaflarda Hayvansever.org, bu uyarıyı yaptığından dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu durum, aksi sayfada belirtilmiş ve-veya söz konusu materyal bir gerçek kişi adına yayınlanmışsa geçersiz sayılır.

Üyelik haklarının kazanılması, bu hakların sonsuza kadar süreceği anlamına gelmez. Hayvansever.org, üyelere aldıkları hizmetlerin ve üyeliklerinin ne kadar süreceği hakkında hiçbir garanti vermez, istediği anda tek taraflı olarak sonlandırabilir.

Hayvansever.org üyenin, üyelik başvurusuna yazdığı her bilgiyi doğru olarak kabul eder. Bu bilgilerin yanlış olmasından dolayı meydana gelebilecek herhangi bir teknik ve/veya kanuni arızadan sorumlu değildir.

Hayvansever.org, kendi sitesinin üzerinden yapılan ve zarar vereceğine inandığı her türlü haberleşmeyi, üye sayfası yayımını ve bilgi aktarımını yukarıda yazılı şartlar dahilinde istediği zaman kesme hakkını saklı tutar.

Yukarıdaki şartlara uymama halinde doğabilecek ihtilaflarda Antalya Mahkemeleri yetkilidir. Bu gibi durumlarda üyeler mahkemenin vereceği yaptırımlardan da birinci derecede sorumlu tutulacaklardır.

Hayvansever.org, bu sözleşmenin herhangi bir maddesini değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Her üye bu maddeleri okumuş kabul edilir ve sonradan hiçbir itiraza mahal verilmez.

Hayvansever.org üyeleri, taleple birlikte diledikleri an tek taraflı olarak üyeliklerini iptal etmek isteyebilirler. Ancak iptal işlemi, söz konusu kullanıcıların üyelikleri sırasında gerçekleştirdikleri icraatların sorumluluğunun sona erdiği anlamına gelmez. İptal talebinin Hayvansever.org tarafından kabul edilmeme hakkı saklıdır. İptal talebi, iptal talebi sahibi üyenin kendi hesabına erişiminin durdurulması şeklinde veya üyenin tüm bilgilerinin yayından kaldırılması şeklinde olabilir. İptal talebi üzerine yapılacak işlemler tek taraflı olarak Hayvansever.org'un takdirine bağlıdır.

Hayvansever.org ile üyeler arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, Hayvansever.org'nin elektronik yayınları ve tutulan kayıtlar delil olarak kabul edilir.