Demodex canis uyuz etkeni KEDİ KÖPEKLERDE UYUZ.. LÜTFEN DİKKAT!!
0

KEDİ VE KÖPEKLERDE DEMODICOSIS NEDİR?
Normal floranın bir parçası olan Demodex mite’ları deride prolifere olduklarında (ilerleyen gelişim ile) Demodicosis’e neden olmaktadırlar. 
Köpeklerde Demodex mite türleri; D. canis (demodex canis), D. injai (uzun vücut yapılı olan) ve D. cornei (kısa vücut yapılı olan) üç tür iken; Kedilerde, D. cati (uzun vücut yapılı olan) ve D. gatoi (kısa 
vücut yapılı olan) iki tür gözlenmektedir.

Hastalığın İpuçları Nelerdir?

1. Demodicosis herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Kediler ve köpekler için cinsiyet ayırt etmez.
2. Demodex canis etkeninin neden olduğu; Juvenil olgularda (anneden yavruya geçen olgular) gözlenen generalize demodicosis’e predispozisyon (yatkınlık) gösteren türler; Shar-pei, Pit bull, Boston terrier, English bulldog, Boxer, Miniature Pinscher, Great Dane, ve Pug’lardır.
3. Teriyerler de genel olarak predispozisyon göstermektedirler.
4. Kedilerde ise predispoze olan bir ırk tanımlanmamıştır. 

Risk Faktörleri Nelerdir?

1. Kedi ve köpekleri etkileyen risk faktörleri arasında; şiddetli kronik hastalık durumları, neoplazi, uzun süreli kortikosteroid kullanımları ve kemoterapi uygulaması alan hayvanlar bulunmaktadır
2. Köpeklerde; juvenil ve generalize demidicosis genellikle; pyoderma, koksidiyoz, bağırsak kurtları, çok kısa kesilen tüyler ile predispoze hayvanlarda tetiklenmektedir.
3. Odak şeklinde karşımıza çıkan demodikoz köpek yavrularında yaygın olarak karşımıza çıkmakla beraber, fizyolojik stres de risk faktörleri arasında sayılmaktadır. 
4. Kedilerde,  D. gatoi kontagiyözdür (bulaşıcıdır). Kediler için en yüksek risk faktörü ise, sıkışık barındırmanın yapıldığı alanlardır. 

Demodex Patofizyolojisi

1. Deri’nin immun sisteminin baskılanması ile deride bulunan demodex mite’larının üremesi sonucunda klinik semptomlar açığa çıkmaktadır. 
2. Köpeklerde Sınıf II lökosit antijenlerinin identifikasyonu, genç köpeklerde juvenil olarak gözlenen bu hastalığa karşı bir risk faktörü marker’ı olarak kullanılmaktadır.
3. Demodex mite’ları dökelen epitel dokuda, kulak svablarında, tüy köklerinde ve dışkıda tespit edilebilir. Dr. Vet. Hek. Oya Balık


Evcil Hayvan Bakımı